"O problemă o constituie reducerea gradului de cuprindere în RCA cauzată, probabil, de existenţa poliţelor de asigurare cu durata foarte scurtă. Sunt destul de multe maşini în circulaţie (aproximativ un sfert), care nu au RCA valabil, pentru că proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă - o lună - iar apoi au uitat să o reînnoiască. Ca urmare, noi am propus ca poliţele RCA să se poată încheia pentru 6 sau 12 luni, pentru persoane fizice, şi pentru o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, pentru persoanele juridice", explică autoritatea de concurenţă, potrivit Agerpres.

Consiliul Concurenţei menţionează că prin implementarea noului pachet legislativ din domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă au fost eliminate, în mare parte, disfuncţionalităţile care au condus, în anii anteriori, la dezechilibre între cererea şi oferta de pe piaţă. Din analiza datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Consiliul susţine că se observă o evoluţie favorabilă a indicatorilor specifici sectorului RCA. De exemplu, a scăzut valoarea ratei combinate şi, în acelaşi timp, s-a îmbunătăţit lichiditatea societăţilor de asigurare, totalul activelor depăşind nivelul obligaţiilor pe termen scurt.

Autoritatea de concurenţă precizează că s-a implicat în procesul de evaluare a cauzelor care au determinat aceste dezechilibre şi a făcut o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei şi care, în mare parte, au fost preluate în legislaţia primară şi secundară, cum ar fi: introducerea posibilităţii de compensare directă; implementarea unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune şi suferinţă pricinuită de un accident auto, în vederea creării unui punct de referinţă pentru instanţele de judecată în cazul acordării despăgubirilor morale pentru vătămări corporale şi deces; luarea în calculul a clasei bonus/malus a istoricului şoferului, nu doar a combinaţiei unice şofer-vehicul.

De asemenea, Consiliul Concurenţei menţionează şi utilizarea tehnologiilor de tip telematics în determinarea primei RCA; agregarea datelor statistice la nivelul pieţei şi diseminarea acestora; asigurarea accesului la cazierul de conducător auto; interconectarea bazei de date CEDAM cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) în vederea creşterii gradului de cuprindere în asigurare a RCA, prin verificări încrucişate; declararea la emiterea poliţei a tuturor şoferilor uzuali ai vehiculului (în vederea evaluării mai precise a riscului de daună).

În urma introducerii acestei prevederi, evoluţia primelor va fi diferită de la caz la caz. În unele cazuri, în care riscurile cresc, primele vor fi mai mari, iar pentru cazurile în care riscurile se diminuează primele vor fi mai mici.

Totodată, instituţia precizează că preţul poliţelor RCA se stabileşte în mod liber pe piaţă, de către fiecare asigurător în parte, pe baze actuariale şi ţinând cont de capacitatea de subscriere a riscurilor. ASF, în calitate de autoritate de supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor, poate verifica în ce măsură o eventuală majorare a primelor RCA este justificată de creşteri ale unor componente de cost.