Nota de fundamentare a Proiectului de Ordonanta de urgenta cu privire la a doua rectificare bugetara din acest an arata ca Agricultura primeste 769,5 milioane de lei pentru plata titlurilor executorii (transa aferenta anului 2016), subventia motorina, cheltuieli imbunatatiri funciare, investitii si pentru fonduri externe nerambursabile, transmite Agerpres.

De asemenea, s-a inclus o estimare de 300 milioane lei pentru despagubiri acordate producatorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie-septembrie 2015.  

Propunerea MADR include suma de 640 milioane lei pentru despagubiri producatori agricoli persoane fizice si juridice.  

Totodata, bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se majoreaza pe sold cu 754,4 milioane lei, din care 1.000 milioane lei pentru Programul National de Dezvoltare Locala (263,25 milioane lei asigurate prin redistribuire din bugetul propriu), 36,75 milioane lei pentru Programul privind elaborarea/reactualizarea Planurilor de Urbanism Generale ale localitatilor (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu) si 16,9 milioane lei pentru proiecte cu finantare din FEN postaderare 2014 - 2020 (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu).  

Ministerul Fondurilor Europene va avea in plus 729,6 milioane lei per sold pentru finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, iar Ministerul Apararii Nationale, plus 558,1 milioane lei pentru achizitii si reparatii la tehnica militara din dotare, cotizatii la organisme internationale.  

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice primeste 271,4 milioane lei pentru finantarea de baza a invatamantului superior, burse, manuale scolare, investitii si cotizatii la organisme internationale (80 milioane lei), Ministerul Afacerilor Interne - plus 269,2 milioane lei pentru cheltuieli de personal generate de majorarea normei de hrana si cheltuieli cu bunuri si servicii, iar Ministerul Justitiei, plus 245 de milioane lei pentru plata titlurilor executorii, transa aferenta anului 2016, precum si pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, proiecte finantate din fonduri rambursabile si daune moratorii obtinute in instanta de magistrati.  

Serviciul Roman de Informatii va avea in plus la a doua rectificare din acest an 140,4 milioane lei, in principal pentru cheltuieli de capital angajate in baza rectificarii anterioare, iar Ministerul Afacerilor Externe, plus 132,8 milioane lei pentru cheltuieli de personal, functionare misiuni diplomatice si cotizatii la organisme internationale.  

De asemenea, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va primi 80,1 milioane lei, in principal prin majorarea cu 293,3 milioane de lei pentru plata drepturilor de asistenta sociala si a taxelor de transmitere, concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare catre bugetul asigurarilor sociale de stat cu 208,7 milioane lei, iar Ministerul Finantelor Publice, pentru actiuni generale primeste 584,3 milioane lei, din care 118,5 milioane lei pentru plata titlurilor executorii, transa aferenta anului 2016.  

Pe de alta parte, diminuari ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, vor fi, in principal, la Ministerul Transporturilor, cu 1,613 miliarde de lei, dar s-a alocat o suma de 597,3 milioane lei pentru capitalizarea Companiei Nationale de Cai Ferate 'CFR' - SA pentru plata restantelor catre minister reprezentand TVA dedus si nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite in normele de inchidere a exercitiului bugetar. Pentru capitalizarea Metrorex s-a alocat suma de 55 de milioane de lei pentru plata ratei aferenta unui credit comercial, 141,98 milioane lei la titlul 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice', in principal pentru intretinerea infrastructurii rutiere, 265,3 milioane lei pentru plata facilitatilor la transportul pe calea ferata, metrou, rutier, de care beneficiaza anumite categorii sociale si 126,2 milioane lei subventii in principal pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de calatori.   Si bugetul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri s-a diminuat per sold cu 108,1 milioane lei, dar s-au alocat 93,1 milioane lei, in principal pentru plata restantelor la ajutoarele de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii si investitii ale agentilor economici cu capital de stat, pentru exproprieri la exploatarea Jilt din cadrul Complexului Oltenia.

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri a propus diminuarea la FEN cu 201,2 milioane lei.