Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.    

Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 12 – 14 iunie 2012, in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.incont.ro si pe pagina de Facebook www.incont.ro. ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.incont.ro. 

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adreseaza tuturor vizitatorilor site-ului www.incont.ro si a paginii de Facebook www.incont.ro cu domiciliul in BUCURESTI si cu varsta peste 16 ani. Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO si PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de grad intai ale acestora. Participarea la campania « Incont.ro te trimite sa-ti iei doza de energie la Noaptea Devoratorilor de Publicitate!»” implica acceptarea ca numele si textele prezentate de participantii castigatori sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin accesarea paginii de Facebook a www.incont.ro si a sectiunii speciale de concurs, completarea unui raspuns corect la intrebarea afisata si completarea datelor in formularul de concurs, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc). Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai. Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti. Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

In intervalul 12-14 iunie 2012, vizitatorii site-ului www.incont.ro si a paginii de Facebook www.incont.ro au sansa sa castige unul din cele 5 premii constand fiecare intr-o invitatie dubla la Noaptea Devoratorilor de Publicitate din Bucuresti, Sala Palatului, de pe 15 iunie 2012. Pe pagina de Facebook a www.incont.ro va exista o sectiune speciala de concurs. Pentru a intra in competitie, userii trebuie sa acceseze aceasta sectiune, sa raspunda intrebarii din concurs si sa completeze formularul de inscriere.  Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.incont.ro si pe pagina de Facebook www.incont.ro in data de 15 iunie 2012. Un user se poate inscrie in concurs o singura data. In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg altii, dupa formula (n+1)/2, unde „n” este numarul de persoane inscrise in concurs. Administratorii site-ului www.incont.ro si a paginii de Facebook www.incont.ro isi rezerva dreptul de a suspenda si de a sterge inregistrarea oricarui participant care foloseste un limbaj neadecvat. De asemenea, administratorii site-ului www.incont.ro si a paginii de Facebook www.incont.ro isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

1. Premiile sunt oferite de S.C. PATRU ACE S.R.L. si S.C. MSA Events SRL, parteneri ai organizatorului S.C. PRO TV S.A, cu privire la acest eveniment. 2. Premiile constau in 5 invitatii duble la Noaptea Devoratorilor de Publicitate din Bucuresti, Sala Palatului, de pe 15 iunie 2012. 3. Valoarea fiecarei invitatii este de 0 RON cu TVA inclus. Valoarea totala a premiilor este de 0 RON cu TVA inclus. Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii. Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorii concursului.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se va face dupa formula (n+1)/2, unde „n” este numarul de persoane inscrise in concurs intr-un interval de 3 zile. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.incont.ro si pe pagina de Facebook www.incont.ro si vor fi contactati de organizatorii campaniei. Organizatorul nu este responsabil pentru transportul castigatorilor pentru a-si ridica premiul. Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. Organizatorul nu-si asuma nicio responsabilitate cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. Organizatorul nu are obligatia de a calcula, retine la sursa si a varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu, deoarece fiecare dintre premiile acordate in cadrul acestei campanii are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 de lei, conform art. 77, al. 4 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 9 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.incont.ro incepand cu data de 12 iunie 2012.

Art. 10 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. 

SC PRO TV SA Prin reprezentant legal