Politica de mediu care trebuie respectată, în conformitate cu normele europene este de reducere a impactului acțiunilor economice asupra mediului. Marea problemă în ceea ce privește mediul înconjurător nu este aceea că nu există reglementări în ceea ce privește protecția mediului, dar acestea nu sunt respectate. 
 
Uniunea Europeană (UE) joacă un rol important în protecția mediului la nivel global. Printre altele, politicile UE urmăresc să se asigure că până în 2050 viața noastră va fi mai bună, din punctul de vedere al calității mediului. În plan concret, UE urmărește să implementeze o economie cu mai puține emisii de carbon.
 
Ce înseamnă acest lucru? În principal, este vorba despre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, o economie care este eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, protejarea biodiversității pe de o parte, dar și a sănătății umane, pe de altă parte. 

Aceste obiective pot fi atinse printr-o legislație care privește calitatea aerului, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor, precum și a substanțelor chimice. 

La nivel european se urmărește sancționarea statelor membre care nu-și îndeplinesc obligațiile asumate în ceea ce privește legislația europeană. Respectarea normelor de mediu ale UE este în beneficiul cetățeanului european, dar pe termen lung și în beneficiul întreprinderilor europene. 

O parte dintre companiile europene preferă să angajeze experți pentru a gestiona politicile de mediu. Altele preferă să externalizeze acest serviciu unor firme specializate în consultanță de mediu. 

Acest articol își propune să puncteze cele mai importante motive pentru care este mai bine pentru o companie să colaboreze cu o firmă de consultanță de mediu și de asemenea, care sunt actele necesare obținerii avizului de mediu.

Firma de consultanță are o viziune de ansamblu asupra legislației de mediu

Și nu numai că o firmă de consultanță cunoaște cel mai bine legislația de mediu (de altfel foarte complicată), dar este și la curent cu modificările permanente care se fac pe marginea ei.
 

Firma de consultanță ajută la obținerea autorizațiilor de mediu

Nu este vorba doar despre obținerea documentului în sine. Firma de consultanță pentru mediu poate ajuta și în cazul comunicării cu Agenția pentru protecția Mediului, sau în cazul unor controale din partea Gărzii de Mediu. 
 

Firma de consultanță pentru mediu identifică cea mai bună soluție pentru agentul economic

Aceste firme de consultanță pot asigura soluții privind implementarea corectă și avantajoasă pentru agentul economic respectiv. Ce înseamnă acest lucru? Firma de consultanță face de fapt un fel de audit, din care rezultă punctele slabe în ceea ce privește protecția mediului.
 
În urma identificării punctelor slabe, în acord cu legislația existentă, firma de consultanță propune agentului economic soluții, în așa fel încât aceasta să nu fie pasibil de sancțiuni sau situația să nu ducă la proceduri de infringement din cauza modului în care România tratează problematica de mediu.  
 

Firma de consultanță pentru mediu folosește experiențele locale și internaționale în domeniu

Experții care fac parte din aceste firme de consultanță știu să se folosească de rezolvarea unor situații apărute la nivel local sau internațional, aplicându-le în cazurile clienților pentru care lucrează.
   

Agentul economic beneficiază de o imagine mai bună

Atunci când o companie își propune o serie de obiective de mediu, atunci când reușește să fie mai prietenoasă cu mediul, aceasta dobândește o imagine mai bună în plan economic, iar acest lucru poate servi intereselor economice pe termen mediu sau lung.
 

Compania poate identifica noi surse regenerabile

Interesul agentului economic de a desfășura o activitate prietenoasă cu mediul poate spori activitatea de cercetare în așa fel încât să fie identificate surse regenerabile noi, potrivite fie în procesul de producție, fie în procesul de reciclare.
 

Obținerea autorizației de mediu

Autorizația de mediu este emisă fie de Agenția Națională pentru Protecția Mediului fie de o autoritate publică locală pentru protecția mediului. Autorizația de mediu se emite cu cel puțin 45 de zile înainte ca autorizația de mediu anterioară să expire. În acest sens, firma trebuie să depună la autoritatea de mediu (la solicitarea acesteia sau din proprie inițiativă) un dosar care cuprinde următoarele documente:
 
- o cerere pentru eliberarea autorizației de mediu;
- o declarație;
- dovada că agentul economic respectiv a făcut publică solicitarea fie prin afișaj în jurul obiectivului, fie într-un ziar de mare tiraj, postarea pe pagina de Internet, anunțarea la un post de radio sau de televiziune, comunicări scrise, organizarea de evenimente publice (dezbateri, workshop-uri).    
- planul de încadrare a obiectivului;
- proces verbal prin care se constată respectarea condițiilor de mediu în conformitate cu legislația românească;
- formularul de întregistrare.
 
Atunci când documentația este finalizată și este depusă la autoritatea care emite autorizația de mediu, un angajat verifică dosarul pentru a vedea dacă este complet. Dacă nu este complet, atunci firmei i se va solicita completarea cu documentele lipsă. În cazul în care dosarul nu se completează conform cerințelor, acesta va fi respins.
 
Ulterior, se face analiza dosarului de către autoritatea de mediu și se stabilește o persoană care prelucrează documentele din dosar și emite autorizația. Dar înainte se va face o vizită la locul unde compania își desfășoară activitatea pentru care urmează să fie eliberată autorizația.
 
Termenul legal de eliberare a autorizației de mediu este de 90 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului. Într-o primă fază, draftul autorizației este postat pe site-ul autorității de protecția mediului, pentru a intra în dezbatere publică.   
 
Decizia de emitere a avizului de mediu (autorizației de mediu) poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare, din ziua afișării acesteia. Avizul de mediu este valabil 5 ani. Chiar dacă este vorba despre reînnoirea autorizației, procedura este aceeași ca și pentru obținerea unei autorizații noi.
 
Sunt interzise activitățile care presupun existența unei asemenea autorizații în lipsa acesteia. Sancțiunile pentru agenții economici care desfășoară activități în lipsa unui aviz de mediu sunt cuprinse între 30.000-60.000 lei, conform legislației în vigoare.