"Avand in vedere numeroasele cazuri de abuzuri privind construirea fara incadrarea in regulamentele de urbanism aprobate, prin lucrari neautorizate integral sau care nu respecta autorizatia, cazuri ce pot avea grave consecinte, la nivelul mediului, sanatatii publice, sigurantei cetatenilor, propunerea de ordonanta introduce dispozitii privind imposibilitatea initierii si / sau aprobarii a unor documentatii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire", se arata in nota de fundamentare a proiectului.

Documentul prevede ca pentru constructiile executate fara respectarea regulamentului local de urbanism aprobat la data constatarii contraventiei de catre organele abilitate sa fie luate masurile de incadrare a acestora in prevederile regulamentului, inclusiv prin demolarea partiala sau totala.

Anularea hotararilor de aprobare a documentatiilor de urbanism, emise cu incalcarea prevederilor legale, poate fi ceruta de catre prefecti in urma controlului sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat in Constructii, arhitectului sef de judet sau autoritatilor centrale de specialitate.

Proiectul urmareste "reducerea drastica" a posibilitatilor privind modificarea documentatiilor de urbanism aprobate, prin transformarea planului urbanistic zonal in instrument actiune al autoritatilor publice, cu exceptia situatiilor de extindere a intravilanului pentru suprafete mari, exceptie necesara mai ales pentru localitatile mici, pentru a putea permite investitiile in contextul lipsei de resurse financiare la dispozitia autoritatilor locale.