Ipoteza de lucru a proiectului TRANSHIROL este aceea că o literatură "naţională" nu ar trebui considerată în primul rând un sistem, ci mai degrabă o reţea definită de comunităţile transnaţionale în care este integrată.

Andrei Terian-Dan şi echipa sa şi-au propus să documenteze istoria de cinci secole a literaturii române şi creşterea progresivă globală a reţelei acesteia. Istoria transnaţională a literaturii române care rezultă din acest demers încearcă să devină, în cele din urmă, o istorie a literaturii mondiale scrisă dintr-o perspectivă românească.

Proiectul va reuni nu numai un set de orientări de ultimă generaţie în materie de studii literare şi în domeniul mai larg al teoriei culturii, ci şi o serie de aspecte interdisciplinare, de la sociologie şi imagologie şi până la studii digitale şi cantitative. Fiind expert în literatura română, pe parcursul carierei sale, profesorul Terian-Dan a fost cercetător invitat în Regatul Unit, Spania şi Slovenia şi îşi desfăşoară în prezent activitatea la universitatea pe care a absolvit-o, şi anume Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Finanţarea oferită de Consiliul European pentru Cercetare face parte din actualul program de cercetare şi inovare al UE, Orizont 2020, în valoare totală de 655 de milioane de euro. Cu acest sprijin, noii beneficiari de granturi vor putea să îşi consolideze echipele şi să aibă un impact considerabil.

"Felicitări tuturor laureaţilor grantului 'Consolidator' al CEC din acest an - toţi selectaţi exclusiv pe criterii de excelenţă. Deşi încă mai sunt progrese de făcut la nivel mondial în vederea obţinerii echilibrului de gen, sunt încântată să constat că există o tendinţă ascendentă în rândul femeilor care candidează pentru această schemă a CEC. De asemenea, putem observa că, în cadrul acestui concurs CEC, procentul de femei candidate care au reuşit să obţină finanţare este cel mai mare procent atins vreodată - mai mare decât cel al candidaţilor de sex masculin", a declarat comisarul europeană pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel.

Executivul comunitar precizează că 37% dintre granturi au fost acordate cercetătoarelor, cea mai mare proporţie de la începutul schemei "Consolidator Grant". Per ansamblu, rata de succes în rândul femeilor a fost de 14,5%, iar în rândul bărbaţilor, de 12,6%. De asemenea, au existat modificări ale ratelor de succes în privinţa a două dintre cele trei domenii în care sunt împărţite proiectele în scopul evaluării. În domeniul ştiinţelor fizice şi al ingineriei, rata de succes în rândul femeilor a depăşit-o pe cea din rândul bărbaţilor: 16,9% pentru femei, comparativ cu 12 % pentru bărbaţi. În domeniul ştiinţelor vieţii, femeile au câştigat 15%, iar bărbaţii au câştigat 12,9% din granturi.

De asemenea, beneficiarii granturilor îşi vor desfăşura proiectele în cadrul unor universităţi, centre de cercetare şi companii din 23 de ţări din întreaga Europă, în principal din Germania (cu 50 de granturi), Regatul Unit (50), Franţa (34) şi Olanda (29). Pentru prima dată, un proiect care se va desfăşura în Ucraina, o ţară "asociată" la programul Orizont 2020, va fi finanţat, de asemenea, printr-un grant de tip "Consolidator".

În plus, în cadrul acestei cereri de propuneri, cercetători de 39 de naţionalităţi au primit granturi "Consolidator": cei mai numeroşi au fost italieni (47 de granturi), germani (45), francezi (27) şi britanici (24).

Se preconizează că această nouă rundă de subvenţii va crea peste 2.000 de locuri de muncă pentru bursieri postdoctorali, doctoranzi şi alte categorii de personal care fac parte din echipele de cercetare ale beneficiarilor de granturi.