Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.        

Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 1 – 9 aprilie 2012, in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.incont.ro.

ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.incont.ro.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.incont.ro cu domiciliul in Bucuresti.
Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

Participarea la campania “Castiga un curs de advertising si afla cum se creeaza si implementeaza o campanie de impact ” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul “Castiga un curs de advertising si afla cum se creeaza si implementeaza o campanie de impact” orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Pentru a participa la concurs, incepand cu data de de 1 aprilie 2012, vizitatorii site-ului www.incont.ro care vor sa intre in aceasta competitie trebuie sa acceseze pagina de Facebook a site-ului unde va fi postat anuntul „Alege o reclamă pe care o consideri memorabilă şi spune-ne motivul pentru care ţi-a rămas în minte”. Utilizatorii care vor sa participe la concurs trebuie sa raspunda in comentarii. La sfarsitul campaniei, va fi ales cel mai original raspuns, desemnarea facandu-se de catre echipa redactionala a site-ului. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.incont.ro si pe pagina de Facebook a site-ului, la sfarsitul campaniei, respectiv in data 9 aprilie 2012 si contactati de organizator.

In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg alti castigatori.

Administratorii site-ului www.incont.ro isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

Premiul consta intr-un curs de Advertising la Universul Dalles Go, oferit de SC BEST MARKETING IMPEX SRL.
Valoarea totala a premiului este de 1.200 RON (TVA inclus).

Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii. Premiul va fi inmanat castigatorului de catre organizatorul concursului.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorului se va face in baza urmatorului mecanism: echipa redactionala a www.incont.ro va alege cel mai original raspuns la anuntul postat pe pagina de Facebook mentionata la Art. 5.

Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.incont.ro si pe pagina de Facebook a Incont.ro si contactat prin email de catre organizatorul campaniei.

Premiul va fi eliberat numai pe baza cartii de identitate de la sediul Universul DallesGO in momentul inceperii cursurilor.
Organizatorul si/sau partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului, in cazul in care acesta are domiciliul stabil in Bucuresti.

Premiul va fi eliberat numai pe baza unui document care atesta identitatea castigatorului. Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actul de identitate, in maxim 3 zile lucratoare de la contactarea acestuia de catre organizator prin email.

In caz contrar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate partenerului acestei campanii care pune la dispozitia organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiul acestei campanii.
Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate partenerului acestei campanii.

Art.9 Taxe si impozite

Partenerul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 10 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.incont.ro incepand cu data de 1 aprilie 2012. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.