"Am discutat astăzi cu reprezentaţi ai sectorului bancar. Pregătesc pachete de măsuri, pentru persoane fizice şi companii, care să atenueze efectul economic al epidemiei COVID-19. Este o chestiune de câteva zile până apar aceste măsuri", a scris Cîţu pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Florin Jianu, a declarat, în urmă cu două zile, după reuniunea Grupului de Lucru Interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar şi bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei COVID-19, că ministrul Finanţelor a vorbit despre posibilitatea schimbării termenului de plată pentru contribuţii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv amânarea cu o lună sau două.

UE scoate din vistierie 37 mld. euro, pentru a amortiza impactul pandemiei de coronavirus

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, a prezentat vineri iniţiativa de investiţii, în valoare de 37 de miliarde de euro, din pachetul de măsuri menit să amortizeze impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar, şi a dat asigurări că se va face tot ce este necesar pentru sprijinirea europenilor şi a economiei europene.

"Pandemia ne testează pe toţi. Aceasta nu este doar o provocare fără precedent pentru sistemele noastre de sănătate, ci şi un şoc major pentru economiile noastre. Pachetul economic important anunţat vineri se referă la situaţia actuală. Suntem pregătiţi să facem mai mult pe măsură ce situaţia evoluează. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a sprijini europenii şi economia europeană", a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Ursula van der Leyen.

Comisia se angajează să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecinţele pandemiei, în special: asigurarea aprovizionării sistemelor de sănătate, prin menţinerea integrităţii pieţei unice, a producţiei şi distribuţiei de lanţuri valorice; sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile şi locurile de muncă să nu fie afectate în mod disproporţionat şi să evite efectele permanente ale acestei crize; sprijinirea întreprinderilor şi asigurarea faptului că lichidităţile sectorului nostru financiar pot continua să ajute economia, statelor membre li se permite să acţioneze în mod decisiv şi coordonat, prin utilizarea flexibilităţii depline a schemelor privind ajutorul de stat şi Pactului de stabilitate şi de creştere.

Potrivit comunicatului CE, principalul răspuns fiscal la COVID-19 va proveni din bugetele naţionale ale statelor membre. Normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ia măsuri rapide şi eficace pentru a sprijini cetăţenii şi companiile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăţi economice din cauza pandemiei COVID-19, menţionează sursa citată.

Subvenții salariale și suspendarea plății impozitului pentru companii

Statele membre pot concepe măsuri de sprijin ample, în conformitate cu normele UE existente. În primul rând, acestea pot decide să ia măsuri, cum ar fi subvenţii salariale, suspendarea plăţii impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată sau contribuţii sociale. În plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu în cazul serviciilor anulate sau al biletelor care nu sunt rambursate de operatorii în cauză.

De asemenea, normele UE privind ajutoarele de stat le permit statelor membre să ajute companiile să facă faţă deficitelor de lichidităţi şi care au nevoie rapid de ajutor pentru salvare. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE permite statelor membre să despăgubească companiile pentru prejudiciile cauzate în mod direct de evenimente excepţionale, inclusiv măsuri în sectoare precum aviaţia şi turismul.

"În prezent, impactul pandemiei de COVID-19 în Italia este de o asemenea natură şi amploare încât permite utilizarea articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Aceasta oferă posibilitatea Comisiei să aprobe măsuri de sprijin naţionale suplimentare pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru. Evaluarea Comisiei privind utilizarea articolului 107, alineatul (3), litera (b) pentru alte state membre va adopta o abordare similară. Comisia pregăteşte un cadru juridic special în temeiul articolul 107, alineatul (3), litera (b) din TFUE pentru a fi adoptat, în caz de nevoie. Comisia este pregătită să colaboreze cu toate statele membre pentru a se asigura că eventualele măsuri naţionale de sprijin pentru combaterea COVID-19 pot fi puse în aplicare în timp util", se menţionează în comunicat.

Totodată, executivul european va propune Consiliului să aplice flexibilitatea totală prevăzută de cadrul fiscal al UE, astfel încât statele membre să poată pune în aplicare măsurile necesare pentru limitarea extinderii virusului şi atenuarea efectelor socio-economice negative.

Ajutor imediat pentru IMM-uri

Pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, bugetul UE va utiliza instrumentele sale existente pentru a sprijini aceste companii cu lichidităţi, complementar măsurilor luate la nivel naţional. În săptămânile următoare, un miliard de euro va fi redirecţionat de la bugetul UE ca garanţie pentru Fondul European de Investiţii, în vederea stimulării băncilor pentru furnizarea de lichidităţi IMM-urilor şi întreprinderilor cu capitalizare de piaţă medie.

"Acest lucru va ajuta cel puţin 100.000 de IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din Europa să beneficieze de finanţare în valoare de aproximativ 8 miliarde de euro. De asemenea, vom ajuta debitorii care sunt afectaţi în mod negativ, prin amânarea ratelor la credit (credit holidays). Executivul European vrea să protejeze angajaţii împotriva şomajului şi a pierderilor de venituri pentru a evita un efect permanent. Comisia este pregătită să sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, programele de lucru pe termen scurt, respectiv programele de perfecţionare şi recalificare profesională care şi-au dovedit eficacitatea în trecut", potrivit documentului citat.

De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative privind "Un sistem european de reasigurare de şomaj'', cu scopul de a sprijini politicile statelor membre de păstrare a locurilor de muncă şi a competenţelor.

În plus, iniţiativa de investiţii privind răspunsul împotriva virusului (Corona Response Investment Initiative) va facilita mobilizarea Fondului Social European, un fond destinat sprijinirii angajaţilor şi asistenţei medicale.