Articolul 37, litera a), din OUG 50/2010 a fost modificat printr-un amendament intrucat textul initial permitea interpretari diverse si are urmatorul cuprins "dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR, la o anumita perioada sau din rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja, fixa pe toata perioada derularii contractului".

Mai mult, deputatul PNL Daniel Chitoiu a solicitat ca la litera d) a articolului 37 sa se inlocuiasca sintagma "formula" cu "modul de calcul al" pentru a nu se crea confuzie, in sensul de inserare in contract a unei formule matematice, iar acest amendament a fost aprobat de plenul Camerei Deputatilor.

"Modul de calcul al dobanzii trebuie indicat in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii variabile, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia", potrivit literei d) a articolului 37.

Deputatii au decis si abrogarea literei b) a articolului 37, potrivit careia marja dobanzii putea fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru, cu scopul de a nu se majora nejustificat dobanzile odata cu aparitia actului normativ.

Un alt amendament important a fost adoptat tot la litera c) a articolului 37 si prevede ca bancile vor putea sa reduca voluntar marja la credite sau sa aplice un nivel mai redus al indicelui de referinta pe parcursul derularii contractului dar, ulterior, sa si revina la conditiile initiale convenite.

"In acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, creditorul poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinta, acesta avand dreptul ca, pe parcursul derularii contractului, sa revina la valoarea marjei mentionate in contract la data incheierii acestuia si/sau la nivelul real al indicelui de referinta", potrivit literei c) a articolului 37.

Deputatii au mai decis ca persoanele fizice au dreptul sa aleaga modalitatea de rambursare a creditului, respectiv prin rate egale sau prin rate descrescatoare.

In prezent, in primele luni de rambursare rata dobanzii reprezinta 90% din rata lunara si s-a ajuns ca la un credit de 50.000 euro, cu o rata lunara de 550 euro/luna, dupa 5 ani in care consumatorul a platit 33.000 euro sa constate ca soldul creditului sau a scazut doar cu 3.000 euro si ca mai are de rambursat 47.000 euro, se arata in motivarea amendamentului.

Totodata, deputatii au modificat articolul 66 pentru ca populatia sa poata achita oricand anticipat o parte sau tot creditul.

"(1) Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand in dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate", potrivit articolului 66.

Deputatii au motivat modificarea articolului 66 intrucat se elimina posibilitatea interpretarii discretionare de catre creditor, prin impunerea arbitrara a unor limite de exercitare a dreptului de rambursare anticipata al debitorului, in conditiile in care in practica s-a constatat ca bancile impun rambursarea anticipata a unei anumite sume de bani sau a unui numar minim de rate.

Pe de alta parte, deputatii au mai modificat si alineatul 3) al articolului 38 din OUG 50/2010 pentru a elimina concediul de boala prelungit si divortul din situatiile in care bancile sunt obligate ca rata dobanzii aplicabila la creditele restante sa nu depaseasca cu mai mult de doua puncte procentuale rata aplicata atunci cand imprumutul nu inregistreaza restanta.

Astfel, bancile vor percepe o dobanda penalizatoare redusa doar in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, sufera o reducere drastica a salariului, adica de cel putin 15% din valoarea acestuia, sau deces.

Bancile sunt obligate sa perceapa dobanda penalizatoare redusa pana la incetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni, iar in caz de deces perioada nu poate fi mai mica de 6 luni.

Deputatii au renuntat la prevederea ca platile in lei pentru credite in valuta se fac la cursul BNR

Deputatii din Comisia de Buget, Finante si Banci au renuntat, miercuri, odata cu redactarea unui raport suplimentar la OUG 50, la amendamentul, aprobat initial de comisie, prin care bancile erau obligate sa utilizeze cursul BNR in cazul platilor in lei la creditele contractate in alte valute.

Potrivit raportului initial, la articolul 40, dupa alineatul (5), se introducea un nou alineat potrivit caruia "in situatia in care platile aferente contractului se efectueaza in moneda nationala, prin conversia unor sume exprimate in contract in alta valuta, creditorul va utiliza cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei".

In raportul suplimentar la OUG 50, acest amendament a fost abrogat.

Articolul 40 din OUG 50 limiteaza modificarile pe care bancile le pot realiza unilateral, cum ar fi introducerea unor clauze contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator.

Totodata, alineatul (4) al articolului 40 interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale si prin care creditorul poate declara scadent sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului.

In cadrul articolului 40, la alineatul (4), dupa litera b), deputatii au introdus doua noi litere prin care se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care "creditorul poate declara scadent anticipat creditul in cazul in care consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile conform altor contracte de credit incheiate cu alti creditori" si prin care "creditorul impune consumatorului incheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu o societate agreata de banca".

Interdictia de a impune consumatorului asiguratorul este reglementata conform art.18 din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, articol care a ramas in vigoare dupa aparitia prezentei ordonante, insa pentru imprumuturile pentru consum garantate cu ipoteca nu exista o asemenea reglementare.

Totodata, deputatii au modificat si alineatul (5) al articolului 40, care prevedea ca creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea ratelor de credit in moneda in care s-a acordat creditul, pentru a exclude societatile de leasing, care potrivit legislatiei specifice au obligatia de a emite factura in lei.

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege privind OUG 50/2010, cu toate modificarile cuprinse in raportul suplimentar elaborat de Comisia de Buget, Finante si Banci.