Printre conditii se numara achitarea restantelor pana in martie 2016 si plata, pana la 30 iunie 2016, a dobanzilor aferente restantelor.

De asemenea, contribuabilul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale pana la data transmiterii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere. 

Poate depune cererea de anulare a penalitatilor de intarziere pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv. 

Un alt punct prevede anularea penalitatilor de intarziere, datorate pentru diferentele suplimentare de plata declarate de contribuabili prin declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara 30 septembrie 2015, daca sunt indeplinite cumulativ mai multe criterii, printre care si depunerea declaratiei rectificative pana la 31 martie 2016. 

In prezent, pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale contribuabilii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere ori majorari de intarziere, dupa caz. Cele de intarziere sunt calculate ca procent din obligatia principala in functie de intarzierea la plata acestora fata de scadenta. 

"In cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, in scopul acordarii posibilitatii de a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, se reglementeaza posibilitatea contribuabilului de a efectua plati din sumele indisponibilizate ca efect al popririi", se precizeaza in proiectul de act normativ. 

Facilitatea fiscala nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturile juridice contractuale (redevente, chirii, dividende), cu exceptia redeventelor miniere, a celor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului. 

De asemenea, nu se aplica nici contribuabililor aflati in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014.

Potrivit Ministerului Finantelor, promovarea acestui proiect este determinata de stimularea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor fiscale si maximizarea incasarilor bugetare, stimularea mediului economic si, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare.