• 1 EUR Euro RON
  • 1 USD USD RON
  • 1 GBP GBP RON
  • 1 CHF CHF RON
iBani autor: iBani, 25 aprilie 2013 13:26